Nove značajke MB Frigo aplikacije

MB Frigo  aplikacija upravo je postala još jednostavnija za korištenje! U samo nekoliko koraka korisnik može izraditi precizan nacrt rashladne komore i u kratkom roku dobiti izračun cijene.

U novoj 2.0 aplikaciji dostupne su sljedeće značajke:

  • Dodavanje više vrata
  • Postavljanje vrata na pregradu
  • Postavljanje pregrade unutar komore
  • Izrada izreza na zidu komore

Aplikacija omogućava instalaterima dobivanje informacija u realnom vremenu te preuzimanje ponude na svoje računalo ili za slanje podataka svom kupcu.

U vrlo jednostavnom postupku:

  1. odabir tipa panela
  2. unos i podešavanje dimenzija komore
  3. postavljanje i odabir opcija elemenata komore
  4. odabir tipa poda
  5. odabir opcija rashladne komore

Naša aplikacija generira kalkulaciju i nacrt rashladne komore.

Prema potrebi unesite napomenu u vezi nacrta.