Nove značajke MB Frigo aplikacije

MB FRIGO Rashladna komora na Grenlandu

Chillventa 2018 – međunarodni sajam

Vatreni – naš ponos!

Aplikacija za izračun komore