JKiPR MBF – Jačanje konkurentnosti i poslovni razvoj tvrtke MB FRIGO d.o.o.

Opis projekta

MB FRIGO d.o.o. ovim projektom želi riješiti svoj središnji problem, nedostatak proizvodnih kapaciteta za ispunjenje potreba postojećih klijenata, akviziciju novih klijenata i izlazak na nova tržišta. Posljedica nerješavanja ključnog problema bit će gubitak postojećih i nemogućnost akvizicje novih klijenata, stagnacija te u srednjem roku pad prihoda i izvoza tvrtke, kao i stagnacija zapošljavanja koja vodi ka smanjenju broja zaposlenih.

Ciljevi i očekivani rezultati

  1. Poboljšati poslovni razvoj tvrtke ulaganjem u proširenje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju rashladne opreme
  2. Ojačati konkurentnost tvrtke jačanjem tržišne pozicije na postojećim tržištima i izlaskom na nova tržišta
  3. Doprinjeti daljnjem razvoju i rastu poduzeća MB FRIGO d.o.o. i razvoju MSP-a i prerađivačkog sektora u RH

Ukupna vrijednost projekta 18.962.407,60 kuna

Iznos koji sufinancira EU (35% od prihvatljivih troškova) 5.259.493,75 kuna

Razdoblje provedbe:  siječanj 2017. – lipanj 2018.

Kontakt osobe

Hrvoje Polić hrvoje.polic@mbfrigo.hr

Nives Jagar nives.jagar@mbfrigo.hr